საქართველოს პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნები
2015 წლის 31 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პარლამენტის შუალედური

მარტვილი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 285 194 ოქმი
2 139 289 ოქმი
3 63 160 ოქმი
4 162 233 ოქმი
5 77 131 ოქმი
6 128 102 ოქმი
7 134 129 ოქმი
8 50 194 ოქმი
9 96 334 ოქმი
10 103 277 ოქმი
11 46 352 ოქმი
12 125 206 ოქმი
13 94 374 ოქმი
14 53 309 ოქმი
15 117 133 ოქმი
16 102 74 ოქმი
17 55 211 ოქმი
18 118 256 ოქმი
19 97 205 ოქმი
20 89 149 ოქმი
21 129 394 ოქმი
22 87 196 ოქმი
23 56 180 ოქმი
24 58 85 ოქმი
25 57 353 ოქმი
26 90 368 ოქმი
27 80 294 ოქმი
28 165 201 ოქმი
29 93 204 ოქმი
30 53 487 ოქმი
31 57 266 ოქმი
32 49 242 ოქმი
33 70 284 ოქმი
34 111 404 ოქმი
35 40 453 ოქმი
36 124 388 ოქმი
37 69 173 ოქმი
38 71 195 ოქმი
39 49 141 ოქმი