საქართველოს პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნები
2015 წლის 31 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პარლამენტის შუალედური

საგარეჯო
( მონაცემები 49 უბნის მიხედვით )

8 41 42 43 44 ოქმი
1 148 96 0 4 8 ოქმი
2 221 175 3 15 15 ოქმი
3 198 166 0 4 11 ოქმი
4 203 99 0 5 3 ოქმი
5 140 86 0 2 1 ოქმი
6 334 169 0 3 8 ოქმი
7 133 106 1 2 17 ოქმი
8 261 91 2 0 14 ოქმი
9 261 81 1 7 5 ოქმი
10 151 142 4 2 13 ოქმი
11 172 141 3 3 1 ოქმი
12 98 61 0 0 1 ოქმი
13
(+ #50 მიმაგრ. უბანი)
101 573 9 33 24 ოქმი
14 227 86 3 7 21 ოქმი
15 224 125 2 2 2 ოქმი
16 334 156 1 2 11 ოქმი
17 102 93 1 5 3 ოქმი
18 136 93 1 4 16 ოქმი
19 171 114 0 6 9 ოქმი
20 265 218 3 4 39 ოქმი
21 126 138 1 2 16 ოქმი
22 18 20 0 0 0 ოქმი
23 35 26 0 3 0 ოქმი
24 155 223 1 6 1 ოქმი
25 159 79 0 4 4 ოქმი
26 226 57 1 8 14 ოქმი
27 114 39 0 10 0 ოქმი
28 164 239 1 14 8 ოქმი
29 170 214 1 22 17 ოქმი
30 264 151 0 2 10 ოქმი
31 279 153 0 11 8 ოქმი
32 97 98 0 4 1 ოქმი
33 169 262 3 2 2 ოქმი
34 249 325 4 5 12 ოქმი
35 138 136 3 3 5 ოქმი
36 91 113 1 3 2 ოქმი
37 133 135 1 5 6 ოქმი
38 53 177 1 2 4 ოქმი
39 52 250 2 9 1 ოქმი
40 21 147 1 1 3 ოქმი
41 27 154 1 7 0 ოქმი
42 25 256 3 7 3 ოქმი
43 37 114 2 2 2 ოქმი
44 40 270 2 8 2 ოქმი
45 61 187 0 4 1 ოქმი
46 41 165 5 4 6 ოქმი
47 48 219 3 5 4 ოქმი
48 45 208 3 6 3 ოქმი
49 64 114 1 7 1 ოქმი
50